Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Borusan Danışmanlık, Borusan Grubu kurumsal merkezinin bilgi teknolojileri, risk yönetimi, hukuk, kurumsal sekretarya, satın alma gibi hizmet alanlarında grup bazında önemli ekonomik avantaj ve verimlilik sağlayarak sinerji yaratmak, ortak hizmet süreçlerini yönetme misyonuyla faaliyet göstermektedir. 

Bu çerçevede Borusan Danışmanlık; Bilgi Teknolojileri, Merkezi Satınalma, Kurumsal Risk Yönetimi, Hukuk ve Kurumsal Sekretarya gibi ana fonksiyonlarda, grubun stratejik hedeflerine erişimini ve iş sonuçlarını destekleyecek uzmanlıkları sağlamak ile optimum maliyet ve maksimum verimlilikle ilgili süreçleri yönetmekle sorumludur. Yaratılan ekonomik değerle birlikte bu süreçlerdeki risklerin etkin yönetimi, mevzuat değişikliklerine uyum, gerekli sertifikasyonların alınması ve benzeri bütünleyici faaliyetler önceliklidir.

Gruba yönelik hizmetlerle beraber Holding ve bağlı şirketlerinin mali ve idari süreçlerinin yönetimini de üstlenmiştir. Aynı zamanda Grup genelinde Yalın 6 Sigma, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gibi ana inisiyatiflerini de yönetmektedir.

Borusan Danışmanlık Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Verilerin Korunması - Başvuru Formu

 
Türkiye'nin Küresel Gücü
 
Borusan @2013 All rights reserved.